Prehľad dostupnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZHIYUN Crane
OSMO DJI MOBILE 3 COMBO 1 č. 3
OSMO DJI MOBILE 3 COMBO 1 č. 2
OSMO DJI MOBILE 3 COMBO 1 č. 1
Fotoateliér
Rozhlasové štúdio
Strižňa 2
Strižňa 1
Iné
Súprava V1
Súprava F24
Súprava F23
Súprava F22
Súprava F21
Súprava F20
Súprava F19
Súprava F18
Súprava F17
Súprava F16
Súprava F15
Súprava F14
Súprava F13
Súprava F12
Súprava F11
Súprava F10
Súprava F9
Súprava F8
Súprava F7
Súprava F6
Súprava F5
Súprava F4
Súprava F3
Súprava F2 – UČITEĽ
Súprava F1 – UČITEĽ