Pravidlá požičovne

Techniku je možné požičať výlučne študentom Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, Košice Študent, ktorý si techniku požičiava, dodržiava najmä na tieto pravidlá: K požičanej technike sa študent správa ako k vlastnej. Chráni ju pred odcudzením, poškodením, pádmi, tekutinami,

Rezervácia