Pravidlá požičovne

  • Techniku je možné požičať výlučne študentom Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, Košice

Študent, ktorý si techniku požičiava, dodržiava najmä na tieto pravidlá:

  • K požičanej technike sa študent správa ako k vlastnej.
  • Chráni ju pred odcudzením, poškodením, pádmi, tekutinami, prachom, extrémnymi teplotami, vplyvmi počasia.
  • Prípadné poškodenie bezodkladne ohlási.
  • Za techniku zodpovedá, nepožičiava ju tretej osobe.
  • Pred vrátením techniky skontroluje, či vráti všetko čo si požičal.
  • Batérie k fotoaparátom vráti nabité.
  • Techniku vráti čistú, nepoškodenú, v riadne zatvorenom obale, káble dôkladne stočené.